Sinterklaas liedjes

ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT

Zie ginds komt de stoomboot
uit Spanje weer aan.
Hij brengt ons Sint-Nicolaas,
ik zie hem al staan.
Hoe huppelt zijn paardje
het dek op en neer.
Hoe waaien de wimpels
al heen en al weer.

Zijn knecht staat te lachen
en roept ons reeds toe:
wie zoet is, krijgt lekkers,
wie stout is de roe.
Ach lieve Sint-Nicolaas,
breng ons een bezoek.
En strooi dan wat lekkers
in d'een of and're hoek.
 
 

 

SINTERKLAAS KAPOENTJE

Sinterklaas kapoentje,
gooi wat in mijn schoentje,
gooi wat in mijn laarsje,
dank u, Sinterklaasje.

Sinterklaasje bonne, bonne, bonne, bonne,
gooi wat in mijn regen-, regentonne,
gooi wat in mijn laarsje,
dank u, Sinterklaasje.

Sinterklaasje bonne-bonne-bonne
gooi wat in mijn lege, lege tonne
gooi wat in de huizen
dan grabbelen we als muizen.
 
 

 

ZIE DE MAAN SCHIJNT DOOR DE BOMEN

Zie, de maan schijnt door de bomen,
makkers staakt uw wild geraas.
't Heerlijk avondje is gekomen,
't avondje van Sinterklaas.
Vol verwachting klopt on hart,
wie de koek krijgt, wie de gard.
Vol verwachting klopt on hart,
wie de koek krijgt, wie de gard.

O, wat pret zal 't zijn te spelen
met die bonte harlekijn,
Eerlijk zullen we alles delen,
suikergoed en marsepein.
Maar, o wee, wat bitt're smart
kregen wij voor koek en gard
Maar, o wee, wat bitt're smart
kregen wij voor koek en gard

Maar ik vrees niet dat wij klagen,
vader, moeder zijn zo goed.
Waren w'ook niet alle dagen,
vele waren wij toch zoet.
Ban dus alle vrees uit 't hart,
'k wed er ligt geen  en'kle gard
Ban dus alle vrees uit 't hart,
'k wed er ligt geen  en'kle gard
 

 

O, KOM ER EENS KIJKEN

O, kom er eens kijken,
wat ik in mijn schoentje vind.
Alles gekregen van die beste Sint.

Een pop met vlechtjes in het haar,
een snoezig jurkje kant en klaar,
drie kaatseballen in een net,
een letter van banket.

Een bromtol met een zweep erbij,
een prentenboekje ook voor mij,
een zak met knikkers,wat een pret,
een letter van banket.

O, kom er eens kijken,
wat ik in mijn schoentje vind.
Alles gekregen van die beste Sint.
 
 
 

 

SINTERKLAASJE KOM MAAR BINNEN

Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht,
want we zitten allemaal even recht.
Misschien heeft u wel even tijd,
voordat u weer naar Spanje rijdt.
Sinterklaasje kom maar even bij ons aan,
en laat uw paardje maar buiten staan.
En we zingen en we springen en we zijn zo blij,
want er zijn geen stoute kinderen bij.
En we zingen en we springen en we zijn zo blij,
want er zijn geen stoute kinderen bij.
 
 
 

 

SINTERKLAAS IS JARIG

Sinterklaas is jarig,
ik zet mijn schoentje klaar.
'licht dat hij het vol doet,
met - ja, wist ik het maar.
Hier zet ik wat water,
daar wat hooi voor het paard,
want dat trouwe beestje,
is dat heus wel waard.
 
Als de kleintjes slapen,
Komt de goede Sint,
Die de brave kinderen
't allermeest bemint
't Paardje zwaar beladen
voert hij met zich voort.
En zijn knecht vertelt hem,
Wat hij heeft gehoord.


Wie was ongehoorzaam,
Wie was wel eens lui,
Of wie had er soms wel,
eens een boze bui.
Maar die het niet meer
doet, en er spijt van heeft,
Mag er op vertrouwen
Dat Sint hem vergeeft.


 
 

 

SINTERKLAAS, GOED HEILIG MAN!

Sinterklaas, goed heilig man!
Trek je beste tabberd an,
rij er mee naar Amsterdam,
van Amsterdam naar Spanje,
appeltjes van oranje,
appeltjes van de bomen
Sinterklaas zal komen!
 
 
 

 

DAAR WORDT AAN DE DEUR GEKLOPT

Daar wordt aan de deur geklopt
Hard geklopt, zacht geklopt.
Daar wordt aan de deur geklopt
Wie zal dat zijn?
Wees maar gerust mijn kind,
ik ben een goede vrind.
Want al ben ik zwart als roet,
meen het wel goed.

Ik kom van Sint Nicolaas
Nicolaas, Nicolaas
‘k heb voor jou mijn kleine baas
moois in mijn zak
Ben je wel zoet geweest
wees dan maar niet bevreesd
want dan brengt Sint Nicolaas
fijn speculaas.
 
 

 

DE ZAK VAN SINTERKLAAS

De zak van Sinterklaas,
Sinterklaas, Sinterklaas,
de zak van Sinterklaas,
o jongens dat is toch een baas.

Daar stopt hij, daar stopt hij,
daar stopt hij blij van zin,
de hele, de hele,
de hele wereld in.
 
 

 

HOOR DE WIND WAAIT DOOR DE BOMEN

Hoor de wind waait door de bomen,
hier in huis daar waait de wind.
Zou de goede Sint wel komen,
nu hij het weer zo lelijk vindt?
Nu hij het weer zo lelijk vindt.

Als hij komt in donkere nachten,
op zijn paardje o zo snel,
als hij wist hoe zeer wij wachten,
ja gewis dan kwam hij wel,
ja gewis dan kwam hij wel.


  
 

OP DE HOGE HOGE DAKEN

Op de hoge hoge daken
rijdt de bisschop met zijn knecht
wil je weten beste kinderen
wat hij tot zijn knechtje zegt,
kijk eens even beste Piet
of je ook stoute kinderen ziet. (bis)

Pieter gluurt door elke schoorsteen
en hij noemt de goed Sint
die geduldig staat te wachten
ieder ongehoorzaam kind,
alles ziet die slimme Piet
zich vergissen kan hij niet. (bis)
 
 

 

HOP HOP HOP

Paardje in galop
en die beste Sinterklaas
die brengt ons heel veel speculaas
altijd in galop
hop hop hop hop hop.

Hop hop hop
we zitten nu rechtop
Sinterklaas die komt uit Spanje
hij brengt appels van oranje
altijd in galop
hop hop hop hop hop.

Hop Hop Hop.
 


  
 

HIJ KOMT, HIJ KOMT

Hij komt, hij komt
die lieve goede Sint
mijn beste vriend
jouw beste vriend
de vriend van ieder kind.

Mijn hartje klopt
mijn hartje klopt zo blij
wat brengt hij mij
wat brengt hij jou
wat brengt hij jou en mij.

Wie zoet is goed
wie stout is krijgt de roe
hij komt, hij komt
de lieve goede Sint
mijn beste vriend
jouw beste vriend
de vriend van ieder kind.

Daar staat hij al
die lieve goede Sint
mijn beste vriend
jouw beste vriend
de vriend van ieder kind.

Hij kijkt mij aan
en zegt mijn lieve kind
je best gedaan
geen kwaad gedaan
jij krijgt wat van de Sint
wat zal het zijn
taai taai en marsepein.

Bedankt, bedankt
mijn lieve goede Sint
mijn beste vriend
de vriend van ieder kind.

  
 

ZEGT MOE

Sinterklaas, zegt moe
houdt van zoet, zegt moe
en van knap, zegt moe
en van goed, zegt moe
en ‘k weet vast, zegt moe
ben je stout, zegt moe
dat hij niet, zegt moe
van je houdt.

Weet je waar, zegt moe
Sint op let, zegt moe
dat je schrijft, zegt moe
keurig net, zegt moe
lees geen fout, zegt moe
reken goed, zegt moe
dan wie weet, zegt moe
wat Sint doet.

In de zak, zegt moe
van de Sint, zegt moe
zit wel wat, zegt moe
voor elk kind, zegt moe
heel veel moois, zegt moe
lekker snoep, zegt moe
maar pas op, zegt moe
ook een roe.


 

DAG SINTERKLAASJE, DAG SINTERKLAASJE
(WEES WELKOM VANDAAG)

Wees welkom vandaag in ons midden,
zie uw zetel staat al klaar.
Welkom roept u vrolijk
tegen heel de blijde kinderschaar.
‘t Paard maar in de stal geborgen,
daar zal Pieter wel voor zorgen

Dag, Sinterklaasje,
daag, daag, daag, Zwarte Piet.
Dag, Sinterklaasje,
daag, daag, luister naar ons welkom(afscheid)slied.
 

  
  
 

SCHIMMELTJE OP HET DAK

Trippel trappel trippel trap
Daar is Sinterklaasje,
't Paardje trippelt over 't dak
Vrolijk als een haasje
't Ruikt daar zker 't lekkre hooi
in mijn kleine schoentje
En het luistert hoe ik zing:
Sinterklaas kapoentje

Trippel trappel trippel trap
'k zal het even roepen
"Lieve schimmel kom eens gauw
uit mijn schoentje snoepen
Eet gerust maar alles op
En wees niet verlegen
Smul maar gauw je buikje rond
'k Hebt voor jou gekregen"
 

 

STROOIEN , STROOIEN!

Strooien, strooien, strooien jongens
Wat een pret!
Zakken vol met lekkers en pas laat naar bed!
Tra la, tra la, tra la la
Tra la la la la la la la
Tra la, tra la, tra la la
Tra la la la la la la la

Strooien, strooien, strooien jongens
Wat een feest!
Wie is van zijn leven ooit zo blij geweest!
Tra la, tra la, tra la la
Tra la la la la la la la
Tra la, tra la, tra la la
Tra la la la la la la la

 

ROMMEL DE BOMMEL

Rommel de bommel wat een gestommel
Hoor ik me daar op die zolder,
Rinkel de kinkel, wat een gerinkel
Wat een holder de bolder.

Het is Sinterklaas,
met zijn knecht Pieterbaas,
die zijn weer uit Spanje gekomen.
Zij hebben weer zakken
en manden en pakken
vol lekkers en moois meegenomen.

Zij gaan met gemak op een paard over 't dak,
Geen regen of wind kan hen hind'ren
Ze vragen meteen door de schoorsteen dan heen:
Zijn hier ook stoute kind'ren.

Welnee Sinterklaas,
ach welnee Pieterbaas,
we zijn immers allemaal zoetjes
We doen heus geen kwaad,
Niet in huis, niet op straat
Vraag het maar aan onze paatjes en moetjes.

U ziet Sinterklaas,
en U ziet Pieterbaas,
dat U ons geen roe moet geven.
Maar liever een koek
Of een prent of een boek
En dan zingen we:
Lang zullen ze leven!
 
 
 

 

SINTERKLAAS DIE GOEDE HEER
Sinterklaas die goede heer,
komt hier alle jaren weer,
uit het land van Spanje.
Dan brengt hij ons lekk're koek,
speelgoed en een prentenboek,
appeltjes van oranje.

Pieterknecht zoo zwart als roet,
die het speelgoed dragen moet,
kijkt door 't vensterglaasje.
Als dan allen groot en klein,
goed en wel naar bed toe zijn,
roept hij Sint Niklaasje

Alle schoentjes staan al klaar,
keurig netjes naast elkaar,
met een aardig briefje.
Daar leest Sint Niklaas dan in,
wat er juist is naar den zin,
van zijn hartediefje.

 

HOORT WIE KLOPT DAAR KIND'REN

Hoort wie klopt daar kind'ren,
hoort wie klopt daar kind'ren,
hoort wie tikt daar zachtjes tegen 't raam.
't Is een vreemd'ling zeker,
die verdwaald is zeker,
Doe eens open en vraag naar zijn naam.

Sint Nicolaas, Sint Nicolaas
breng ons vanavond een bezoek,
en strooi ons wat lekkers
in d'een of d'and're hoek.

"Stoute kind'ren" zegt hij,
"krijgen knorren ",zegt hij
"of een zakje", zegt hij, "met wat zout".
"Want je weet wel", zegt hij,
"dat Sint Niklaas", zegt hij,
"van die stoute kind'ren niet veel houdt".

Sint Nicolaas, Sint Nicolaas
breng ons vanavond een bezoek,
en strooi ons wat lekkers
in d'een of d'and're hoek.

 

AU GRAND SAINT NICOLAS

Au grand saint Nicolas patron des écoliers.
Apportez-moi du sucre dans mon petit soulier.
Je serai toujours sage comme un petit mouton.
Je dirai ma prière pour avoir des bonbons.
Venez, venez saint Nicolas.
Venez, venez Saint Nicolas.
Ve-nez, ve-nez saint Nicolas tralala.

Saint Nicolas va m’apporter .
Une poupé, une poupée.
Saint Nicolas va m’apporter.
Une poupée pour m’amuser.


 

ZWARTE PIET GING UIT FIETSEN

Zwarte Piet ging uit fietsen,
toen knapte zijn band.
Toen moest hij gaan lopen,
met de fiets aan zijn hand.
Hij kwam in 'n dorpje,
en zei tegen de smit:
'k Geloof dat er in mijn achterband
een pepernootje zit.

De smid moest toen lachen
en plakte zijn band.
Toen kon Piet weer fietsen
door heel Nederland.
Och jongens en meisjes
let nu toch eens op!
Misschien zie je Piet wel fietsen
met Sint achterop."

HET PAARD VAN SINTERKLAAS IS ZIEK

Het paard van Sinterklaas is ziek
wat zou er nou toch zijn
het heeft misschien teveel ge
snoept van koek en marsepein

wat jammer, wat jammer,
zijn buikje doet zo'n pijn,
wat jammer, wat jammer,
wat zou er nou toch zijn?

het paard van Sinterklaas is ziek
nou moet het blijven staan
nou moeten sint en zwarte piet
maar met de auto gaan

wat jammer, wat jammer,
zijn buikje doet zo'n pijn,
wat jammer, wat jammer,
wat zou er nou toch zijn?

Het paard van sinterklaas is ziek,
maar piet heeft het gefopt
hij heeft in 't paard zijn have
rzak alleen taaitaai gestopt

wat jammer, wat jammer,
zijn buikje doet zo'n pijn,
wat jammer, wat jammer,
wat zou er nou toch zijn?

het paard van sinterklaas is ziek
wat moeten we nou doen?
ik stop vanavond voor het paard
een wortel in mijn schoen

da's beter, da's beter
dan koek en marsepein
da's beter, da's beter,
dan voelt het zich weer fijn

.

 

WIE KOMT ER ALLE JAREN

Wie komt er alle jaren?
Daarmee uit Spanje varen,
Over de grote grote zee,
Sinterklaas, hoezee.

Wie heeft er een zak vol koekjes?
speelgoed en prenteboekjes,
wie brengt een zak vol lekkers
mee, Sinterklaas, hoezee.


 

JONGENS, HEB JE HET AL VERNOMEN

Jongens, heb je het al vernomen,
Tralalalie, tiralalala
Sinterklaas is aangekomen.
Tralalalie, tiralalala

Laat ons zingen, hand in hand,
Tiralalalie, tiralalala
Sinterklaas is weer in 't land.
Tiralalalie, tiralalala
Tiralalalie, tiralalala

Mooie winkels allerwegen,
Tralalalie, tiralalala
Prachtig speelgoed lacht ons tegen.
Tralalalie, tiralalala

't Knechtje, ja die zwarte man,
Koopt maar koopt maar wat hij kan.
Tiralalalie, tiralalala
Tiralalalie, tiralalala

Alle kinderen huppelen, springen
Tiralalalie, tiralalala
Alle kinderen juichen, zingen.
Tralalalie, tiralalala

Zing met heel mijn hartje mee
Tiralalalie, tiralalala
Heerlijk, heerlijk is een Sint?
Tiralalalie, tiralalala
Tiralalalie, tiralalala

 

ZACHTJES GAAN DE PAARDEVOETJES

Zachtjes gaan de paardevoetjes,
Trippe trappe trippe trap.
Het is het paard van Sinterklaasje Stippe stappe stippe stap.
Schimmeltje draagt met gemak
Sinterklaasje op het dak
Schimmeltje draagt met gemak
Sinterklaasje op het dak

Paardje kan de weg wel vinden
Trippe trappe trippe trap.
In het heldere maneschijntje
Stippe stappe stippe stap.
Paardje is nog lang niet moe
Maar hij moet naar bedje toe.
Paardje is nog lang niet moe
Maar hij moet naar bedje toe.

'k Hoor van ver de paardevoetjes,
Trippe trappe trippe trap.
In mijn lekk're warme bedje
Stippe stappe stippe stap.
En ik droom van Sinterklaas
En zijn zwarte Pieterbaas
En ik droom van Sinterklaas
En zijn zwarte Pieterbaas

 

SINTERKLAASJE BONNE BONNE BONNE

Sinterklaasje bonne bonne bonne
Gooi wat in mijn lege lege tonne,
Gooi wat in de huizen
We zullen grabbelen als muizen.

Sinterklaasje bonne bonne bonne
Gooi wat in mijn lege lege tonne,
Gooi wat in de huizen
We zullen grabbelen als muizen.


 

 

SINTERKLAASFEEST

Voor Sinterklaas de kindervriend
Een feestlied aangeheven,
En dank en lof gegeven
Dat heeft de brave man verdiend
Want jaar op jaar bereidt hij vreugd
Aan onze jonge jeugd
Aan onze jonge jeugd
Aan onze jonge jeugd.

Een groet van welkom hem gebracht
Met volle frisse longen,
Hem juichend toegezongen
Die ons zo mild'lijk heeft betracht
Die ons zo mild'lijk heeft betracht
Die ons zo mild'lijk heeft betracht

Aan hem gewijd een jubelzang
De Bisschop leve lang!


 

SINTERKLAASAVOND LIEDJE

Hoe prettig is nu het schemer uurtje
Wij scharen ons om het kauwgom vuurtje
Dat helder vlamt en vonken schiet
En broer noch zusje heeft verdriet
Een vrolijk liedje wordt gezongen
Nu 't maantje door de ruiten tuurt
En als het nog een poosje duurt
Dan ziet het ons bijeengedrongen
Als muisjes op een kluitje
En niemand roert zijn snuitje
Elk spits zijn oren als een haas
Want vader gaat vertellen
Van Sinterklaas


 

GOEDENAVOND SINTERKLAAS

Goedenavond Sinterklaasje,
goedenavond Zwarte Piet
kom nu heel eens even rusten
en dan luisteren naar ons lied.

Komt ge helemaal uit Spanje
Met een boot of vliegmachien,
Gisteren hebben we gekeken
Maar een vliegtuig niet gezien.

Hier in Holland rijdt ge 's avonds
Op uw paardje door de stad,
En ook op de hoge daken
Sinterklaas hoe doet ge dat.

Zwarte Piet moet er weer lopen
Met die grote zware zak,
En door iedere schoorsteen glijdt dan
Als een vlucht een heerlijk pak.

Dank u wel o Sinterklaasje,
Voor die lekkere marsepein,
't lag vanmorgen bij ons schoentje
en we vonden het zo fijn.

Maar we zijn nu echt vrolijk
Welkom lieve beste Sint,
En in spanning klopt ons hartje
Of u ons gehoorzaam vindt.